Prinses Amalia is vrijdag samen met haar ouders aanwezig bij een groots verjaardagsfeest voor prinses Ingrid Alexandra. Aangezien de Noren wel van een diamantenfeestje houden, is de kans groot dat we onze kroonprinses met een diadeem gaan zien. Maar wat kan ze dan dragen? 

Oneerbiedig gezegd heeft de koninklijke juwelencollectie wel wat weg van een bouwpakket. Een kast van de Ikea is er niets bij. Met haakjes, schroefjes en kleine schroevendraaiertjes kunnen de historische glimmers helemaal naar wens van Hare Majesteit en de prinsessen worden aangepast. Robijnen kunnen vervangen worden door parels, saffieren door diamanten. Het is dan ook lastig om te zeggen hoeveel diademen de Oranjes precies hebben. Máxima's eerste tiara (links) -eveneens gedragen in Noorwegen- ziet er bijvoorbeeld heel anders uit dan de oorspronkelijke versie mét opstaande parels (rechts). 

Prinses Beatrix droeg bij haar tiaradebuut in juni 1956 een diamanten diadeem dat -voor zover wij weten- niet gedemonteerd kan worden. Het juweel kwam in de koninklijke collectie op 31 januari 1956, de dag waarop de prinses 18 jaar werd. Naar verluidt kreeg ze hem van haar ouders. Het juweel is een bandeau in de vorm van de vroegere Griekse lauwerkransen. Vandaar dat het juweel ook wel de Griekse bandeau of het lauwenkransdiadeem wordt genoemd. 

 

Of Amalia op 7 december ook een diadeem heeft ontvangen, net als prinses Juliana en prinses Beatrix op hun achttiende verjaardag, is helaas niet bekend. Moet ze kiezen uit de bestaande juwelencollectie, dan kan ze in ieder geval kiezen uit de volgende diademen. 

1. Stuartdiadeem 
2. Pauwenstaartdiadeem 
3. Robijnen Mellerio-diadeem 
4. Saffieren inhuldigingsdiadeem 

5. Diamanten haarkam van Wilhelmina 
6. Antieke pareltiara (kan ook zonder opstaande parels gedragen worden)
7. Diamanten bandeau 
8. Huwelijksdiadeem (basis is ook gebruikt voor diadeem 16) 

9. Diamanten festoenen-diadeem van Wilhelmina 
10. Diamanten harpdiadeem  (Kan ook met robijnen gedragen worden)
11. Württembergdiadeem van parels en diamant 
12. Kleine saffieren diadeem 

13. Smaragden diadeem (kan ook met parels gedragen worden, zie 14)

14. Kleine pareltiara 
15. Aquamarijnen diadeem 
16. Parelknoop-tiara 
17. Zonnestraaldiadeem 

18. Griekse bandeau 
19. Korenaardiadeem

Aangezien de grote diademen doorgaans alleen gedragen worden door koninginnen en kroonprinsessen dichtbij de troon, vermoed ik dat Amalia zal kiezen voor een bescheiden exemplaar. Nummer 1, 4 en 11 verwacht ik vrijdag dus niet op haar hoofd te zien. Aangezien de dresscode niet formeel is aangekondigd is het sowieso nog maar de vraag óf we diademen gaan zien. Fingers crossed! 

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerders.

 

Reacties


afbeelding van Maribrune

Maribrune

vrijdag 17 jun 2022 - 14:59

@pj hoogeveen : hartelijk dank voor de vertaling.

afbeelding van Kuifje

Kuifje

donderdag 16 jun 2022 - 17:03

Wat een "luxe" hebben jullie in Nederland. In het frans zeggen ze "L'embarras du choix" . Zo'n gevulde kluis hebben we in België helaas niet. Dus voor Elisabeth zal de keuze rap gemaakt zijn. Laurierenkrans van haar moeder of de Wolferstiara van tante Fabiola ? Ik neem aan dat Mathilde de bandeau van het diadeem der 9 Provinciën zal dragen ? In België is alles verdwenen bij erfenissen of door verkoop. Dus kijken wij ook reikhalzend uit naar wat Elisabeth zal dragen.

afbeelding van P J Hoogeveen

P J Hoogeveen

vrijdag 17 jun 2022 - 13:24

Om te voorkomen dat er verdeeld en verkocht wordt zijn de Koninklijke kostbaarheden/juwelen al sinds de tijd van Koningin Juliana in een stichting ondergebracht, de Koninklijke familie mag ze vrij gebruiken, zelfs naar eigen smaak aanpassen, mits ze ook weer in originele staat teruggebracht kunnen worden https://nos.nl/artikel/2433033-tiara-debuut-voor-prinses-amalia-in-oslo

afbeelding van Maribrune

Maribrune

donderdag 16 jun 2022 - 16:12

@pj hoogeveen :
Toch nog volgende bedenkingen :
- de tijd van absolute monarchen, de tijd waarin de monarchen de koers bepaalden, extreme macht hadden, alle privileges genoten, is voorbij. . In alle landen waar er nog een monarchie is is de functie bijkomend. De parlementen zowel nationaal als europees zijn belangrijker.
- monarchen hebben nog wel enige macht en beinvloeding en openen nog steeds "deuren" bij staatsbezoeken ea want uiteraard hebben zij vanuit hun positie als staatshoofd ALTIJD contacten met leiders, presidenten ea.
-de rol is dus in de meeste gevallen protocollair en er kunnen natuurlijk persoonlijke accenten gelegd worden maar de functie bestaat dankzij de bevolking want het instituut en de kosten worden in alle landen met monarchieen door de staat en via de belastingen , het volk gedragen,
-zoals u opmerkt zijn de kosten voor het staatshoofd een constante, of het nu een president is of een koning. Een president kan afgestraft worden door bv niet herverkozen te worden. Bij een erfelijke monarchie is dit een stuk moeilijker. In die zin is de toespraak -zoals u opmerkt - na de griekenlandreis wel opmerkelijk geweest.
- mi is het belangrijk dat de monarchie van welk land dan ook voeling blijft houden met ALLE lagen van de bevolking via wiens gratie zij bestaan. Of het dan een goed idee zou zijn om voor koningin maxima nog een eigen tiara te voorzien naast alle andere van de koninklijke kluis is zeer de vraag. Het maatschappelijk aspect en de appreciatie van de bevolking zijn dus belangrijk. In het geval van nederland mag de periode van de republiek nooit vergeten worden.
Andere monarchieen hebben dit niet gekend maar ook daar blijft het een mogelijkheid.
- wellicht is het niet altijd gemakkelijk om zich tussen alle soorten mensen , van leiders in paleizen tot daklozen onder de brug, te begeven . Ik herinner mij dat prins william enige tijd terug naar de daklozen is toegestapt en met hen de nacht heeft doorgebracht.
-ik kan mij voorstellen dat sociale vaardigheden goed van pas komen bij deze benadering en dat het soms best lastig is maar ja, het leven van de "onderdanen" is ook soms "best lastig" maar dan meestal op andere vlakken.

afbeelding van P J Hoogeveen

P J Hoogeveen

vrijdag 17 jun 2022 - 05:05

In mijn beleving, al zie ik t van een afstand(je), woon op Bali, doen ze t zo gek nog niet, vooral onze Koningin is toch zeer maatschappelijk betrokken op allerlei vlak en absoluut een zegen voor veel minderbedeelden waarvoor ze zich als VN gezant met hart en ziel voor inzet! Soms heb ik t idee dat ze t nooit goed kunnen doen, zeker voor geboren troonopvolgers is het toch een weinig beneidenswaardige positie, hun levenspad staat eigenlijk vanaf prille jeugd al vast! Laten we ze dan ook af en toe n's wat gunnen in plaats van altijd maar kritisch te zijn!

En mi experiencia, aunque lo veo desde la distancia (usted), viviendo en Bali, no actúan tan locos, especialmente nuestra Reina está muy involucrada socialmente en todo tipo de áreas y es absolutamente una bendición para muchos menos afortunados, para a quien representa como enviada de la Naciones Unidas con corazón y alma por su compromiso! A veces tengo la idea de que nunca podrán hacerlo bien, especialmente para los herederos natos del trono, es una posición poco envidiable, su camino de vida está fijado desde una edad temprana! Así que démosles algo de vez en cuando en lugar de ser siempre críticos!

==========================================================================================================
Voor Dhr Daniel die om een reaktie vroeg permiteer ik t me het te vertalen:
Todavía siguiendo pensamientos:
- el tiempo de los monarcas absolutos, el tiempo en que los monarcas marcaban el rumbo, tenían un poder extremo, disfrutaban de todos los privilegios, ha terminado. † En todos los países donde todavía existe una monarquía, la función es adicional. Los parlamentos, tanto nacionales como europeos, son más importantes.

- los monarcas todavía tienen algo de poder e influencia y todavía abren "puertas" durante las visitas de estado y otras porque, por supuesto, SIEMPRE tienen contactos con líderes, presidentes y otros desde su posición como jefe de estado.
-el papel es por lo tanto en la mayoría de los casos protocolario y por supuesto se pueden poner acentos personales, pero la función existe gracias a la población porque la institución y los costos son asumidos en todos los países con monarquías por el estado y a través de los impuestos, el pueblo,

-Como usted señala, el costo para el jefe de Estado es una constante, ya sea un presidente o un rey. Un presidente puede ser sancionado, por ejemplo, con no ser reelegido. En una monarquía hereditaria esto es mucho más difícil. En ese sentido, como bien apuntas, el discurso tras el viaje a Grecia ha sido notable.

- En mi opinión, es importante que la monarquía de cualquier país permanezca en contacto con TODAS las capas de la población a través de cuya gracia existen. Es muy cuestionable si sería una buena idea proporcionarle a la Reina Máxima su propia tiara además de todas las demás de la bóveda real. Por lo tanto, el aspecto social y la apreciación de la población son importantes. En el caso de los Países Bajos, nunca se debe olvidar el período de la república.
Otras monarquías no lo han sabido, pero allí también sigue siendo una posibilidad.

- Puede que no siempre sea fácil moverse entre todo tipo de personas, desde líderes en palacios hasta personas sin hogar debajo del puente. Recuerdo al Príncipe William volviendo hace algún tiempo a las personas sin hogar y pasando la noche con ellos.

-Me imagino que las habilidades sociales vienen bien con este enfoque y que a veces es bastante difícil, pero sí, la vida de los "sujetos" también es a veces "bastante difícil" pero normalmente en otros ámbitos.

afbeelding van Lowie1984

Lowie1984

donderdag 16 jun 2022 - 14:52

Het zal wel tof zijn als zij de Griekse bandeau gaat dragen met een mooie vermaakte jurk van haar grootmoeder.
Harpdiadeem vind ik ook goede optie net als het aquamarijnendiadeem of het kleine saffieren diadeem..

afbeelding van Fina

Fina

donderdag 16 jun 2022 - 10:01

Ze houdt van Tiara's dus het zal me niet verbazen dat ze toch voor iets groters gaat.
Zelf denk ik begin klein bijvoorbeeld nr. 5 Diamanten haarkam, nr. 7 Diamanten bandeau, nr. 18 Grieske bandeau of nr. 19 Korenaardiadeem.
nr. 9 Diamanten-festoenen diadeem is wat opvallender lijkt me ook wel wat voor haar.
Ben benieuwd.

afbeelding van Jrn

Jrn

donderdag 16 jun 2022 - 08:07

18!

afbeelding van Birchwood

Birchwood

donderdag 16 jun 2022 - 06:18

De keuze is reuze….. Mijn voorkeur zou iets kleins zijn, de bandeau of de haarkam. Maar hopelijk verrast Amalia ons.

afbeelding van Siobhan

Siobhan

woensdag 15 jun 2022 - 20:21

Ach nu al een tiara?!

Met 1 heeft ze in ieder geval mee proefgedraaid

Maar ik wens haar ook swingparty toe :)

afbeelding van Doro

Doro

woensdag 15 jun 2022 - 19:51

Zou het ook super vinden als ze niet een tiara draagt maar opgestoken haar met die grote veer die Máxima droeg bij een première met die zwarte Ralph Lauren jurk (waar is die jurk echt??)

afbeelding van Tantie

Tantie

woensdag 15 jun 2022 - 17:32

Josine, wat is eigenlijk de etiquette voor het dragen van een tiara? Alleen bij white tie? Of is er een ptotocol zoals bij het Britse vorstendom?

afbeelding van Tantie

Tantie

donderdag 16 jun 2022 - 11:51

Ok, duidelijk. Dank voor de toelichting Josine.

afbeelding van Daniel

Daniel

woensdag 15 jun 2022 - 16:41

PD: yo voto por diademas Stuart y de inauguración de zafiros: son impresionantes.

afbeelding van P J Hoogeveen

P J Hoogeveen

donderdag 16 jun 2022 - 15:01

Intentaré explicarlo, espero no decir nada malo, pero así lo veo, los holandeses son muy igualitarios, aceptan que la familia real viste ropa más fina y vive en un Palacio, pero no debería ir demasiado lejos, también siempre hay quejas sobre los ingresos del Rey, la Monarquía sería demasiado cara, como si un Presidente no costara nada, pero esa es mi opinión! La familia real tiene una función ejemplar, la lancha motora infractora se acaba de comprar en las crisis de Corona que son difíciles para muchos, además, ya habían viajado a su casa de vacaciones griega durante el encierro en los Países Bajos, están protegidos allí y tienen poco contacto con los demás. , así que diría, qué diablos, los viajes estaban desaconsejados pero NO prohibidos, pero aún así, las críticas feroces los obligaron a regresar y el Rey incluso tuvo que disculparse públicamente, sin precedentes! También ropa bonita, ok, pero también se agradece que se lleve varias veces y no siempre moda de diseñador, también moda corriente de tiendas de moda normales, Su Majestad lo hace muy bien!

Por cierto, vivieron en su amada Villa Eikenhorst hasta 2019, pero el estado piensa que el Rey debería vivir en un palacio en lugar de una villa, por lo que tuvieron que ir a Huis ten Bosch, el tradicional palacio residencial, que alquilan de el estado!

===========================================================================================================

ik voeg de Nederlandse tekst toe, zodat jullie kunnen zien wat ik schrijf, hoop niks verkeerds te zeggen, maar dit is zoals ik het zie, Nederlanders zijn zeer egalitair, accepteren dat de koningsfamilie fijnere kleding draagt en een Paleis bewoont, maar het moet niet te ver gaan, er wordt ook altijd gemokt over het inkomen van de Koning, de Monarchie zou te duur zijn, alsof een President niks kost, maar dat is mijn mening! De Koninklijke familie heeft een voorbeeldfunctie, de gewraakte speedboot werdt net gekocht in de voor velen moeilijke Coronacrises, bovendien waren ze daarvoor al, tijdens Lockdown in Nederland, naar hun Griekse vakantiehuis afgereist, ze zijn daar afgeschermd en hebben weinig contact met anderen, dus ik zou zeggen, wat geeft t, reizen was afgeraden maar NIET verboden, maar toch, hevige kritiek dwong ze terug te keren en de Koning moest zelfs publiekelijk z'n excuses maken, ongekend! Verder mooie kleding, ok, maar het wordt dan ook wel op prijs gesteld dat het meermaals gedragen wordt en niet altijd desainermode, ook gewone mode uit de reguliere modezaken, dat doet Hare Majesteit prima!

Overigens bewoonden ze tot 2019 hun geliefde Villa Eikenhorst, maar de staat vind dat de Koning een Paleis hoort te bewonen in plaats van een villa, dus moesten ze naar Huis ten Bosch, het traditionele woonpaleis, wat ze overigens huren van de staat!

afbeelding van P J Hoogeveen

P J Hoogeveen

donderdag 16 jun 2022 - 12:28

Vertaling, en, wie van ons wil uitleg geven?

Prachtige collectie juwelen waarvan ik geloof dat ze meer schitteren en opvallen met de schoonheid en kapsels van Hare Majesteit Koningin Maxima. Telkens als ik naar die tiara's en hun geschiedenis kijk (geschenken van echtgenoten of moeders aan dochters enz.), vraag ik me af: waarom heeft Hare Majesteit geen nieuwe tiara? Waarom zou het zo afgekeurd worden door de Nederlandse samenleving? Waarom zijn sneeuwjuwelen secundair en kleine stukjes? Is de samenleving zo veranderd dat het nu onacceptabel zou zijn voor Maxima om een ​​nieuwe tiara te dragen met een diamanten halsketting en oorbellen? Wat zou het probleem zijn als ze het met hun eigen geld zouden betalen? Die twijfels heb ik altijd. Ik herinner me het sociale en politieke schandaal toen Zijne Majesteit Willem Alexander zijn nieuwe boot kocht... niets groots. Ik snapte het niet. Ik hoop dat iemand me zijn opmerkingen erover geeft, groeten

PS Ik stem voor Stuart en sapphire housewarming hoofdbanden, ze zijn geweldig.

Eigen antwoord: De Stuart lijkt me voor een jonge vrouw te zwaar en niet echt geschikt voor een feest!
El Stuart parece demasiado pesado para una mujer joven y no es realmente adecuado para una fiesta!

afbeelding van Daniel

Daniel

woensdag 15 jun 2022 - 16:39

Magnifica coleccion de joyas que yo creo se lucen y destacan más con la belleza y peinados de Su Majestad Maxima. Siempre que miro esas tiaras y su historia (regalos de esposos o de madres a hijas etc) me pregunto: ¿porqué Su Majestad no tiene una nueva tiara? ¡Porque seria tan mal visto por la sociedad neerlandesa? ¿porque las joyas nievas son piezas secundarias y pequeñas? ¡Tanto cambió la sociedad que ahora seria inaceptable que Maxima luciera una nueva tiara con collar y aros de diamantes? ¿cual seria el problema si lo pagaran con su dinero personal? Esas dudas las tengo siempre. Recuerdo el escándalo social y político que hubo cuando Su Majestad Willerm Alexander se compró su nuevo barco...nada grande. No lo entendí. Ojala alguien me de sus comentarios al respecto, saludos.

afbeelding van Tantie

Tantie

donderdag 16 jun 2022 - 13:12

Logische vraag., maar het antwoord? Ik heb geen idee waarom koningin Maxima geen "eigen" tiara heeft gekregen. Hiervoor gelden vast en zeker bepaalde regels cq protocollen.

afbeelding van Tony

Tony

woensdag 15 jun 2022 - 16:00

Zoveel moois om uit te kiezen maar ik denk/hoop dat ze voor een bescheiden exemplaar kiest, de diamanten bandeau bijvoorbeeld?!

afbeelding van Tantie

Tantie

woensdag 15 jun 2022 - 15:34

Bij mij zijn nr 7, 15 en 17 favouriet. Prinses Amalia haar eerste officiële feest. Best een beetje spannend voor haar misschien, ik hoop dat ze ervan geniet(met of zonder diadeem). En wat zou t idd grappig zijn Doro als ze nr 2 draagt :)))))

afbeelding van MrsDuck

MrsDuck

woensdag 15 jun 2022 - 13:26

Amalia hoeft zich gelukkig en terecht niet aan tradities te houden, dat doet ze met haar universiteitskeuze ook niet. Ik vind het top van/voor haar dat ze die vrijheid heeft en de keuzes durft te maken om af te wijken. Maar ik zou het kapsel en de haarkam van 5 graag bij haar zien. 7 zou ook een goede zijn als ze meer bling wil. Nummer 18 en 19 zijn absoluut geschikt maar misschien te voorspelbaar. 14 of 17 zie ik haar ook nog wel kiezen als ze wat hoogte wil. Ik ben benieuwd...

afbeelding van Prinsesrita

Prinsesrita

woensdag 15 jun 2022 - 12:34

Pauwen staart diadeem,niet te opvallend voor zo'n jonge vrouw maar ook weer niet te klein omdat ie dan wegvalt tussen haar opgestoken blonde haar.,
En dan joekels van oorbellen

afbeelding van Doro

Doro

woensdag 15 jun 2022 - 11:27

Ik hoop op 18 of 19
Of anders 7 of 15
Denk dat dit prachtig staat in haar gigantische bos dik blond haar

Zou het heel grappig vinden als ze nummer 2 draagt omdat we die foto van haar gezien hebben toen ze in de schoenenkasr van Máxima die tiara paste.

afbeelding van Merel123

Merel123

woensdag 15 jun 2022 - 15:55

Zou zeker grappig zijn Doro.
Daarnaast is het een diadeem met robijnen, die ook in haar geboortering zitten.

afbeelding van AnnekeM

AnnekeM

woensdag 15 jun 2022 - 11:37

Ik hoop dat Amalia haar eigen tiara heeft gekregen, net zoals dat in veel vorstenhuizen gebruikelijk is. Maar mocht ze de kluis induiken, dan hoop ik haar met 6 (zonder de parels) of 17 te zien. Maar voor de toekomst denk ik dat het pauwenstaart diadeem (2) haar geweldig zal staan.
De haarkam (5) van Wilhelmina vind ik ook nog steeds heel bijzonder. Hoop dat Máxima daarvoor kiest, met haar haar in hetzelfde kapsel. Vind dat zo mooi!

En nu maar hopen dat het een tiara feestje is, maar ik kan me voorstellen dat je op je 18e gewoon een swing feest wil!

afbeelding van D.M.D.

D.M.D.

woensdag 15 jun 2022 - 10:34

Ik hoop op nummers 5 of 9. Die zien we niet vaak.

afbeelding van Maria48

Maria48

woensdag 15 jun 2022 - 10:27

Het Korenaardiadeem zou ik heel mooi vinden. Amalia heeft keus genoeg,!

afbeelding van oranjefan

oranjefan

woensdag 15 jun 2022 - 09:19

Ik zou voor Amalia een diadeem kiezen die niet zo hoog is. Dat past denk ik beter bij een jonge prinses. Een hoge vind ik meer iets voor een koningin.

afbeelding van Johanfrederik

Johanfrederik

woensdag 15 jun 2022 - 13:01

.....inderdaad is het wellicht beter, dat de Prinses van Oranje 'klein' begint. Zoals b.v. het griekse diadeem of de korenaren.
Ook het prachtige pareldiadeem, zònder parels, zou het goed doen. Maar vermoedelijk worden er geen diademen gedragen.

afbeelding van PK020

PK020

woensdag 15 jun 2022 - 20:47

Mee eens, 'klein beginnen' als kroonprinses.
Het Griekse bandeau (18) is een goede keuze evenals de de diamanten versie ervan; ik ga voor de diamanten bandeau (7); ik houd bij deze keuze dan tevens rekening met Amalia's prachtige haardos en haar postuur.

afbeelding van oranjefan

oranjefan

woensdag 15 jun 2022 - 13:30

Ik vind toch 17 ook wel heel mooi, niet te hoog en wel met mooie glimmers.

afbeelding van PK020

PK020

donderdag 16 jun 2022 - 13:07

.

© 2022 ModeKoninginMaxima.nl | Alle rechten voorbehouden | Sitemap | Privacy & cookie policy
Realisatie door TWS Media uit Veenendaal

Realisatie door TWS Media

TWS Media uit Veenendaal is gespecialiseerd in het ontwikkelen van websites. Meer informatie? Bezoek onze website ?